O nama
O nama

Na osnovu odredaba člana 311 Zakona o privrednim društvima osnivač društva Jonuzi Isak iz  Bihaća 07.06.2005 godine, donosi odluku o  osnivanju društva ,s ograničenom odgovornošću „Unatransport“Bihać. Kantonalni sud u Bihaću 
Dana.24.06.2005.godine donosi sljedeće rješenje o upisu u sudski registar pod   brojem U/1-497/05 Sijediše u ul: Repušine bb Bihać-Unsko sanski-Kanton.
 
Osnovna djelatnost društva je Prevoz putnika u drumskom saobraćaju,a registrovane djelatnosti su  sljedeće.
- Trgovina motornim vozilima i motociklima ,održavanje i popravak motornih vozila i motocikla.
- Trgovina na malo motornim gorivima i mazivom.
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.
- Trgovina na malo :popravak predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.
- Ugostiteljstvo.
- Prateće i pomoćne djelatnosti u saobraćaju,djelatnosti putničkih agencija.
- Ostale poslovne djelatnost.
- Ostale uslužne djelatnosti.
Društvo raspolaže sa 15 raznih jedinica i ima 30 zaposlenih. U kratkom periodu svog postojanja postiglo je zavidne rezultate, zahvaljujući disciplini i povjerenju   svih   zaposlenih.

Autobusna stanica se nalazi na ulazu u Centar grada Bihać, relacija Petrovac-Bihać(cesta M14). 
U posjedu društva Autobusna stanica posjeduje ukupno površine 4.400m2 sa 11 dolaznih i odlaznih perona,razglasnim uređajem,elektronskom obradom raznih karata,tehničkom opremon DVD-LCD monitorima za pružanjem usluga reklama,obavijesti itd.
Klimatiziranom čekaonicom za putnike te parking prostorom za osobna vozila.
Savremeno opremljenim autobusima po standardima EU d.o.o Unatransport se nametnula kao jedna od bolji prevoznika na USK-a